Cirkevný zbor

ECAV Hanušovce nad Topľou

Medzianky

Dcérocirkev Medzianky, kríž a kostol v Medziankach

Pavlovce

Dcérocirkev Pavlovce

Petrovce

Dcérocirkev Petrovce

0123

Zoznam presbyterov

Podľa Cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku v období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a zboroví presbyteri. Počet presbyterov a zloženie zborového presbyterstva upravuje zborový štatút. Počet presbyterov nesmie byť menší ako sedem. Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

 

Zoznam presbyterov

(tmavo vyznačení – zároveň členovia celozborového presbyterstva)

 

Hanušovce nad Topľou – matkocirkevné presbyterstvo

 Tomko Ján – zborový poddozorca

Onder Ján – zborový poddozorca

Čebra Štefan – celozborový kurátor

Kolesár Ondrej – kurátor Hanušovce nad Topľou

Biroš Jozef – kurátor Vlača

Molitoris Ján – kurátor Remeniny

Mgr. Čura Ján – presbyter

Duda Ján – presbyter

Fáber Andrej – presbyter

Ferko Juraj - presbyter

Mgr. Hanzo Ivan – presbyter

Hrehová Jarmila - presbyterka

Mgr. Hrivniaková Mária – presbyterka

Molitoris Milan - presbyter

Pohlodová Anna – presbyterka

Mgr. Sopoliga Ľuboš - presbyter

Šellongová Mária – presbyterka

Tekelyová Danka - presbyterka

Mgr.Václavek Martin – presbyter

Velebír Andrej – presbyter

Birošová Anna – presbyterka

 

Petrovce – dcérocirkevné presbyterstvo

Mgr. Hliboká Čurlíková Anna – kurátorka

Čurliková Helena – presbyterka

Čurlíková Ľubica – presbyterka

Gdovinová Anna – presbyterka

Gdovinová Slávka – presbyterka

Orečný Andrej – presbyter

Poliak Vladimír – presbyter

Mgr. Rozkošová Ľudmila – presbyterka

Mgr. Peterová Jana – presbyterka (náhradníčka)

 

Pavlovce – dcérocirkevné presbyterstvo

Beňo Drahoslav – kurátor

Feničová Ľuba – presbyterka

Feničová Magdaléna – presbyterka

Hadbavný Ján – presbyter

Chmeľovský Stanislav – presbyter

Mgr. Kmecová Viera – presbyterka

Verčimák Miroslav - presbyter

 

Medzianky – dcérocirkevné presbyterstvo

Mgr. Šofranko Slavomír – kurátor

Bašista Milan – presbyter

Čurlík Ľuboslav – presbyter

Gondžurová Mária – presbyterka

Klimčo Rudolf – presbyter

Socha Pavel – presbyter

Šofranko Ján – presbyter

 

 

Úlohy zborového presbyterstva (podľa CÚ):

  • vykonáva rozhodnutia zborového konventu

  • rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru

  • rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny

  • dojednáva vokátory zborových predstaviteľov

  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent

Internet a Digitálna Televízia

Štatistika

Čítanosť článkov
174826
Časopis ECAV

Kto je Online

Práve tu je 554 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Obchod
© 2015 CZ ECAV Hanušovce nad Topľou. All Rights Reserved. Designed By www.oknet.sk

Please publish modules in offcanvas position.